شما می توانید با استفاده از راه های زیر ، با ما در ارتباط باشید


آدرس دفتر مرکزی

مازندران – بابل – میدان شهید سجودی – جنب ساختمان پزشکان الماس – گروه آموزشی انرژی نوین
مازندران – آمل – خیابان شهید رجایی – کوچه ابن سینا (بین بانک ملی مرکزی و حلال اهمر) – گروه آموزشی انرژی نوین

شماره تماس پشتیبانی

مرکز بابل

آقای طبری : 8828 564 0933
آقای رضایی : 2838 580 0911

مرکز آمل

آقای رضایی : 2838 580 0911

پست الکترونیکی

EnergyNovin1@gmail.com

آدرس بر روی نقشه