استاد محمود آقاجانزاده 👨‍💼
مدرس فیزیک گروه آموزشی انرژی نوین 💫
مدرس رتبه های برتر کنکور
مدرس تیزهوشان و فرزانگان
مدرس نمونه استان مازندران

=======================================