استاد عباس آقایی روشن 👨‍💼
مدرس فیزیک گروه آموزشی انرژی نوین 💫
کارشناسی ارشد فیزیک
مدرس رتبه های برتر کنکور
مدرس تیزهوشان و فرزانگان
مدرس و عضو هیأت موسس دبیرستان البرز
مدرس نمونه استان مازندران
با سابقه بیش از ۲۸ سال تدریس

=======================================