استاد احمدی 👨‍💼
مدرس رتبه های برتر کنکور
مدرس تیزهوشان و فرزانگان
مدرس نمونه استان مازندران
با سابقه بیش از ۲۸ سال تدریس

=======================================