استاد عقیل جبرئیلی 👨‍💼
مدرس زیست گروه آموزشی انرژی نوین 💫
مدرس رتبه های برتر کنکور
مدرس تیزهوشان و فرزانگان
با سابقه بیش از 30 سال تدریس

=======================================