استاد فریدون زین العابدینی 👨‍💼
مدرس زیست گروه آموزشی انرژی نوین 💫
مدرس رتبه های برتر کنکور
مدرس تیزهوشان و فرزانگان
مدرس نمونه استان مازندران
با سابقه بیش از 30 سال تدریس

=======================================