استاد عموزاده
مدرس ریاضی گروه آموزشی انرژی نوین 💫
مدرس رتبه های برتر کنکور
مدرس نمونه استان مازندران
مدرس تیزهوشان و فرزانگان جزو هیات موسسین دبیرستان فرهیحتگان

=======================================

آزمون

کلاس آنلاین

پایه