استاد سید جمال میرزاییان بیشه 👨‍💼
مدرس شیمی گروه آموزشی انرژی نوین 💫
کارشناسی ارشد شیمی
مدرس رتبه های برتر کنکور
مدرس تیزهوشان و فرزانگان
مدرس و عضو هیأت موسس دبیرستان البرز
مدرس نمونه استان مازندران
با سابقه بیش از 27 سال تدریس

=======================================