استاد میلاد نقوی 👨‍💼
مدیر و مدرس فیزیک گروه آموزشی انرژی نوین 💫
مدرس و عضو هیأت علمی دبیرستان انرژی اتمی تهران
مدرس و عضو هیأت مؤسس دبیرستان البرز
مدرس مدارس برتر استان مازندران
عضو هسته علمی فیزیک بنیاد علمی حریری
مدیر و مؤسس گروه مشاوره ای نوترینو
مؤلف کتاب جمع بندی فیزیک کنکور
عضو هیأت علمی مجموعه آموزشی استیج

=======================================

آزمون

کلاس آنلاین

پایه

جمع بندی دهم

جمع بندی یازدهم

جمع بندی دوازدهم

المپیاد علمی