استاد سید ابراهیم نوشیروانی 👨‍💼
مدرس ریاضیات گروه آموزشی انرژی نوین 💫
کارشناسی ارشد ریاضی
مدرس رتبه های برتر کنکور
مدرس تیزهوشان و فرزانگان
مدرس و عضو هیأت موسس دبیرستان البرز
مدرس نمونه استان مازندران
با سابقه بیش از ۲۶ سال تدریس

=======================================