ثبت نام همایش حضوری المپیاد

در راستای آمادگی هرچه بیشتر دانش آموزان عزیز این خاک و بوم در آزمون های المپیاد کشوری و همچنین افتخار آفرینی بیشتر برای دانش آموزان عزیز، موسسه آموزشی انرژی نوین تصمیم به برگزاری همایش حضوری المپیاد در شهرستان بابل در جهت تحقق این مهم دارد در همین راستا همایشی حضوری در سالن همایش دبیرستان پورنگ برگزار می شود. این همایش در روز جمعه اول بهمن ماه سال 1400 با حضور دانش آموزان دوره دوم متوسطه و مدرسین گرانقدر المپیاد مدارس انرژی اتمی تهران به منظور آمادگی هرچه بیشتر دانش آموزان عزیز این خاک و بوم و برگزار می شود

: شرکت در این همایش به دو روش برگزار می شود
شرکت در یک المپیاد : دانش آموزان گرامی میتوانند با کلیک بر روی دکمه “یک المپیاد” حداکثر در یک المپیاد شرکت کنید.
شرکت در دو المپیاد : دانش آموزان گرامی میتوانند با کلیک بر روی دکمه “دو المپیاد” حداکثر در دو المپیاد شرکت کنید.