دکتر محمد عابدی👨‍💼
مدرس زیست شناسی گروه آموزشی انرژی نوین 💫
مدرس رتبه های برتر کنکور
فارغ التحصیل رشته پزشکی از دانشگاه تهران


=======================================

آزمون

کلاس آنلاین

پایه