دکتر مهتاب فضلی
مدرس عربی گروه آموزشی انرژی نوین 💫
مدرس رتبه های برتر کنکور
مدرس نمونه استان مازندران
مدرس دانشگاه مازندران

مدرس دانشگاه پیام نور محمود آباد

مدرس دانشگاه علوم قرآنی آمل

مدرس تمامی مدارس غیرانتفاعی شهرستان

=======================================

آزمون

کلاس آنلاین

پایه