• مشاوره تحصیلی جریان یاری دهنده و منظمی است که به دانش آموز در انتخاب مناسب دروس، رشته و مهارت های تحصیلی کمک می‌کند تا سازگاری مطلوب را کسب کند.

    ویژگی های مشاور تحصیلی خوب :
  • شناخت کامل ابزارهای سنجش شخصیت، رغبت شغلی، هوش و استعداد
  • توانایی برنامه ریزی و هدف گذاری برای مراجعان
  • شناخت کامل و به روز از مشاغل مختلف اعم از وضعیت در آمدی و شرایط بازار کار
  •  فن بیان قوی

=======================================

ورود به مشاوره آنلاین

=======================================

آزمون

رفع اشکال

پایه