لطفا برای شرکت در همایش ابتدا فرم زیر را تکمیل کنید


همایش مشاوره ای سکوی پرتاب در روز *جمعه ساعت 16 الی 18 *در سالن همایش مدرسه پورنگ واقع در *بابل . میدان باغ فردوس* برگزار خواهد شد که هدف این همایش آموزش استراتژی های موفقیت بعد از امتحانات نیمسال اول میباشد